Płatność za zakupiony towar należy przekazać bezpośrednio na rachunek bankowy:

nr. 09 1140 2004 0000 3902 6221 3070

W tytule wpisując numer zamówienia.